شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ 14:50 مهم نی

دردی که انسان را به سکوت وا میدارد، 

بسیار سنگین تر از دردیست که انسان را به فریاد وا میدارد...!

و انسانها فقط به فریاد هم میرسند،نه به سکوت هم...!

سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 23:9 مهم نی

...

مهربانی ها و دلجویی هایت به کنار اما عزیز من،

قلب شکسته که با چسب زخم خوب نمی شود...

 
-cσптıпυε-
دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ 16:53 مهم نی

گاهی دلم نمی خواهد... دیــروز را به یاد بیاورم.... انگیزه ای برای فردا هم ندارم...! و حال هم کِه... . گاهی فقط دلم می خواهد... زانوهایم را تنگ در آغوش بگیرم... و گوشه ای از گوشه ترین گوشه ای که میشناسم... بنشینم و فقط نگاه کنم...!! گاهی دلگیرم... شاید از خودم... . . .

چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ 21:16 مهم نی