دیوونه تر از دیوونه
در قلــــــــــــب کوچکم 
فرمانروایــــــــــــی میکنی 
بدون هیچ نائب السلطنه ای 
کسی نمیداند چه لذتـــــــــــــــــــــــــــــــی دارد 
بهترین پادشاه تاریخ را در 
دل داشــــــــــتن….!
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 17:8  توسط گمنام  |